Referenční zakázky

Studie proveditelnosti výstavby vodovodu

Forma: studie
Zadavatel: Město Nižbor
Realizace: 2019
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS
Účelem studie bylo posouzení variantního řešení návrhu vedení vodovodu od nově zbudovaného VDJ Žloukovice do centra Žloukovic a dále po obci s ohledem na dotčené pozemky, investiční náklady a urbanistickou situaci sídla.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML