Certifikace EN ISO 9001:2015 a 14001:2015

Nároky kladené na produkty, které poskytujeme, na jejich pružnost, rychlost a vysokou kvalitu, včetně maximálně šetrného přístupu k ochraně životního prostředí, zcela logicky vyústily v rozhodnutí vedení organizace v roce 2004 zavést integrovaný systém jakosti a environmentu v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.
Společnost Interprojekt odpady, s.r.o. získala po úspěšných auditech certifikáty systému jakosti EN ISO 9001 (QMS) a systému environmentu EN ISO 14001 (EMS) od akreditované certifikační společnosti CERT-ACO, s.r.o.

Rozhodnutí vedení organizace je založeno především na tom, abychom udrželi postavení firmy na trhu projektování v investiční výstavbě především z hlediska maximálního uspokojování potřeb zákazníků, důsledného dodržování právních a jiných požadavků zejména v oblasti ochrany životního prostředí a tvůrčího přístupu v dodržování a rozvíjení mezinárodních norem řízení systémů jakosti a environmentu.

Představitelem vedení pro integrovaný systém řízení (PVIS) je v naší společnosti Ing. Jana Vítková (tel.: +420 233 081 980, e-mail: ).

Certifikáty ISO

Foto: Certifikát ISO 9001 Foto: Certifikát ISO 14001

Politika jakosti a environmentu

Foto: Politika integrovaného systému řízení
INTERPROJEKT ODPADY, s. r.o. na období 2013 až 2019

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML