Činnost společnosti

Naše společnost zajišťuje především projektování inženýrských sítí, skládek, rekultivací, odkališť, vodohospodářských staveb, sběrných dvorů a kompostáren, dekontaminačních ploch a demoličně-sanačních projektů.
Zajišťujeme také inženýrskou činnost jak pro námi naprojektované stavby, tak pro ostatní projekty.
Dále jsme schopni zajistit zpracování rozpočtu, geodetické práce, projekty TZB a elektro rozvodů.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 • vodovodní řady a přípojky, vodojemy
 • kanalizační řady a přípojky, dešťová kanalizace
 • drenáže a retenční nádrže
 • čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice

SKLÁDKY

 • tuhých komunálních odpadů
 • průmyslových odpadů
 • nebezpečných odpadů

REKULTIVACE

 • skládek tuhých komunálních odpadů, průmyslových a nebezpečných odpadů
 • odkališť
 • ostatních objektů

ODKALIŠTĚ

 • projekty rudných odkališť
 • projekty popílkových odkališť
 • projekty uranových odkališť

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 • kompletní projekty rybníků, studní a ostatních vodohosp. staveb

SBĚRNÉ DVORY

 • komplexní projekty pro realizaci sběrných dvorů, včetně projednání

DEKONTAMINAČNÍ PLOCHY

 • projekty pro realizaci dekontaminačních ploch, včetně příslušných objektů

DEMOLIČNĚ-SANAČNÍ PROJEKTY

 • projekty na odstraňování starých ekologických zátěží (demolice, sanace...)

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • zajištění získání územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č.183/2006 Sb.
 • technický a autorský dozor na stavbě
 • technická pomoc při výběru dodavatele

KOMPOSTÁRNY

 • projekty na realizaci kompostáren

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML