Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul. Břečťanová, Praha 10

Forma: DSP
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2019
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řeší obnovu stávajícího vodovodního řadu DN 150 (LT 1964) v ulici Břečťanová. V současné době se v zájmové oblasti nachází veřejný vodovodní řad DN150L z roku 1964. Řad je dožilý, inkrustovaný a vykazuje zvýšenou poruchovost. S ohledem na plánovanou plošnou obnovu povrchů v ulici Břečťanová bylo navrženo v koordinaci s TSK provést rekonstrukci vodovodního řadu v délce necelých 295 m. Jedná se o obnovu stávajícího vodovodního potrubí za nové potrubí DN 200. Obnova vodovodu bude provedena v rozsahu od napojení v ulici V Korytech až po napojení v ulici U Zahradního města. Součástí obnovy je i přepojení stávajících vodovodních přípojek na vodovodní řad.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML