Referenční zakázky

SANACE ODKALIŠTĚ K1 – 3. etapa, SO 08/III - drenáže

Forma: DPS
Zadavatel: Diamo, s.p. - o.z. GEAM
Realizace: 2018
Rozsah činností: Odkaliště - O
Stavební objekt SO 08/III - drenáže řeší navazující výstavbu nového drenážního potrubí podél zá-padní a jižní hrany paty odkaliště v souběhu se stávající drenáží až do údolní nivy pod patou hráze v jižním cípu odkaliště. S ohledem na budoucí konečnou konfiguraci povrchu odkaliště po provedení sanace budou drenážní šachtice provedeny s převýšením cca 1m nad terén, v místech, kde by převýšení šachet znemožňovalo průjezd mobilní techniky, budou šachty ukončeny v úrovni terénu a v následujících etapách budou případně navýšeny.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML