Referenční zakázky

Odvod vod z bývalého rudného plata

Forma: DSP
Zadavatel: Diamo, s.p. - o.z. SUL
Realizace: 2018
Rozsah činností: Odkaliště - O
Předmětem dokumentace je navržené nové výtlačné potrubí PE-100, 160x9,5, SDR17, PN16, které bude napojeno na stávající vystrojenou čerpací jímku na p.č. 1334/8 a povede v zemi JZ směrem v délce 707,6 m. Potrubí bude zaústěno do stávající stoky na pozemku 1302/4 u paty rekultivovaného odkaliště K1.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML