Referenční zakázky

Rekultivace skládky Cismichioi (Moldávie)

Zadavatel: Dekonta a.s.
Realizace: 2017
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Projekt řeší dotvarování horní plochy skládky (sklon cca 3% ve směru východ-západ) a obvodových svahů do sklonů vhodných pro rekultivaci (1:2,75 - 1:3) a jejich úpravu tak, aby bylo možné v další fázi rekultivačních prací realizovat pokládku izolačních vrstev a rekultivačních zemin. Úprava do konečného tvaru je navržena také s ohledem na navázání do okolního terénu (při respektování stávajících hranic skládkového tělesa, komunikace a hranic pozemků určených pro stavbu). Bylo také navrženo odvodnění a po dokončení všech prací je navržena biologická rekultivace celého tělesa skládky.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML