Referenční zakázky

Demolice ČSDV - odkaliště K I

Forma: DBP
Zadavatel: Diamo s.p., o.z. GEAM
Realizace: 2016
Rozsah činností: Odkaliště - O, Demoličně-sanační projekty - DE, SA, DS
V rámci projektu dokumentace bouracích prací, je řešena demolice ČSDV (čerpací stanice drenážních vod). Pozemek, na kterém se ČSDV nachází je veden katastru nemovitostí jako vodní dílo - stavba odkaliště a je v majetku provozovatele – DIAMO, s.p. Jedná se o kaliště výluhových vod po těžbě uranu. Kaliště je tvořeno sypanou hrází. Na jižní straně hráze, v blízkosti její paty, se nachází nevyužívaná čerpací stanice drenážních vod (ČSDV) určená k demolici. V úrovni čerpací stanice se terén pohybuje okolo výšky 485 m n. m. Okolní terén je svažitý, pouze jižním směrem od ČSDV dále klesá. Odstranění stavby nebude mít vliv na okolní pozemky. Funkci čerpací stanice převzala nově zbudovaná čerpací stanice umístěna cca 100m jižně od stávající. Odtokové poměry nebudou změněny. K čerpací stanici vede místní obslužná komunikace, která navazuje na obslužnou komunikaci vedoucí po obvodu kaliště. V rámci demolice se nepředpokládá výskyt škodlivých látek pro životní prostředí. Odstranění stavby nebude mít vliv na okolní pozemky. Funkci čerpací stanice převzala nově zbudovaná čerpací stanice umístěna cca 100m jižně od stávající. Odtokové poměry nebudou změněny

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML