Referenční zakázky

Rekultivace skládky TKO Nový Jáchymov

Forma: DSP
Zadavatel: Obec Nový Jáchymov
Realizace: 2016
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Navrhovaná stavba zahrnuje v převážné části pouze realizaci terénních úprav, izolací a biologickou rekultivaci. Návrh je proveden v souladu s příslušnými platnými ČSN.Zájmové území je situováno v obci Nový Jáchymov, okres Beroun, kraj Středočeský. Nezabezpečená skládka se nachází na východním okraji obce u místního fotbalového hřiště. Záměrem Obce Nový Jáchymov je v prostoru zrekultivované a zabezpečené skládky zřídit odpadový sběrný dvůr.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML