Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul. Chatová, Praha 16

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2015
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Chatová a Strážovská. Obnova vodovodu byla provedena v rozsahu od napojení v ulici Strážovská až po koncový hydrant v ulici Chatová. Dále bude provedeno přepojení vypouštění vodovodního řadu do kanalizační šachty v ulici Chatová. Součástí obnovy je i přepojení stávajících vodovodních přípojek na vodovodní řad. Stávající vodovod vede ve vozovce, stavba se proto nachází v komunikacích a bude tak docházet k ovlivnění dopravy. Dopravní opatření budou řešena v dalším stupni PD v její samostatné části v rámci návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO). Dotčené povrchy budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML