Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Barvířkou, Praha 5

Forma: DSP
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci vodovodních řadů v celkové délce cca 500m. V ul. Pod Barvířkou se jedná o řad DN600 v délce cca 180m, který bude vyvložkován do stávajícího řadu DN600, od křižovatky s ul. Pod Brentovou až po lom v ul. Pod Barvířkou. V ulici Pod Brentovou se jedná od řad DN600v délce cca 37m, který bude mezi ulicemi Pod Barvířkou a Radlickou vyvložkován do stávajícího řadu DN600. V ulici Radlická se jedná také o vyvložkování stávajícího řadu DN600 v délce cca 270m, mezi křižovatkou s ulicí Pod Brentovou až k č.p. 1876/53 v ul. Radlická. Součástí stavby je i likvidace částí stávajících vodovodních řadů DN600, které jsou v lomech, kde je nelze vyvložkovat, ale pouze vykopat a vyměnit. Jinak budou stávající řady opraveny zevnitř. Řady vedou převážně v komunikaci a rekonstrukce probíhala bezvýkopově ve stávající trase. Součástí dokumentace bylo také DIO (soubor dopravně-inženýrských opatření) a rozpočet.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML