Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace, ul. Chrastavská a okolí, Praha 9

Forma: DSP+DVZ
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2015
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci kanalizace v ulicích Chrastavská, K Šafránce, Dvoudílná a Hejnická. Nacházely se zde stávající kanalizační stoky jednotné soustavy. Řešené území bylo rozděleno na severní a jižní část z důvodu přesnějšího popisu umístění jednotlivých řadů. Pomyslná hranice sever x jih je vedena podélnou osou ulice Chrastavská. Stávající stoky byly z nevyhovujícího DN200 (250) zvětšeny na DN300, jen jedna část v ulici Chrastavská byla opravena bezvýkopově pomocí vyvložkování stávající stoky DN400. Součástí rekonstrukce je přepojení přípojek. Po dokončení výstavby byla provedena v dotčených ulicích obnova povrchů. Součástí dokumentace bylo také DIO (soubor dopravně-inženýrských opatření), rozpočet a geotechnický monitoring.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML