Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace, ul. Hrdlořezská, Praha 9

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2015
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci kanalizace v ulici Hrdlořezská v úseku mezi křižovatkami s ulicí Českobrodskou a Pod Smetankou. V současné době se zde nacházejí stávající stoky jednotné kanalizace, které je nutné rekonstruovat. Stávající stoka DN1000ZB a TP2000/1270B odvádí dešťové vody z ulice Hrdlořezská a splaškové vody přitékající ve směru od ulice Českobrodská. Stoka ústí přes oddělovač VŠ204.47, u mostu s ulicí Pod Smetankou, do řeky Rokytky. Stoka, která je historicky zatrubněná vodoteč, je dle prohlídky zaměstnanců PVK, a.s. silně rozpraskaná a je nutné ji opravit. Jednotná stoka (DN600ZB, DN600K a DN400K) v ulici Hrdlořezská, odvádí splaškové vody z odlehčovací komory OK32EF, nacházející se u křižovatky s ulicí Českobrodskou, je dle kamerové prohlídky v dezolátním stavu a je nutné ji rekonstruovat.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML