Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkařská, Praha 6

Forma: DSP
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila obnovu vodovodního řadu v ulici Loutkařská za nový vodovodní řad V1 z litinového potrubí DN100, který byl veden v trase stávajícího vodovodu v délce 179,2 m a byl oboustranně napojen na stávající vodovody vedoucí v ulicích Rozýnova a Oddělená. Napojovací uzly na stávající řady byly obnoveny v celém rozsahu, včetně šoupat dle stávajícího stavu. Veškerá šoupata ve vozovkách byla provedena se samonivelačními uličními poklopy. Dále byla provedena obnova vypouštění vodovodního řadu V1 do kanalizační šachty v křižovatce s ulicí Oddělená. Součástí obnovy bylo i přepojení všech veřejných částí stávajících přípojek. Součástí dokumentace bylo také DIO (soubor dopravně-inženýrských opatření) a rozpočet.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML