Referenční zakázky

Uzavření skládky Dolní Třešňovec (OEZ Letohrad)

Forma: DSP
Zadavatel: OEZ s.r.o. (Soletanche ČR, s.r.o.)
Realizace: 2014
Rozsah činností: Skládky - S
Tato dokumentace řeší uzavření skládky kalů. Pozemek, na kterém je situována skládka, je v současné době rekultivován a je bez dalšího využití. Okolní pozemky jsou zemědělsky obhospodařovány. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od skládky (obec Dolní Třešňovec na západ a obec Albrechtice na jihovýchodě). V zájmovém území nejsou žádná ochranná pásma léčivých zdrojů, pásma hygienické ochrany podzemních nebo povrchových zdrojů pitné vody nebo přirozené akumulace vod, ložiska hospodárně využitelných nerostných surovin, CHKO, ochranná pásma letišť, dálkových produktovodů, území telekomunikačních sítí a jejich ochranných pásem. V okolí zájmového území se také nenachází žádná chráněná území.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML