Referenční zakázky

Rozšíření skládky TKO Bytíz - 2.etapa

Forma: DSP
Zadavatel: SVZ CENTRUM s.r.o
Realizace: 2014
Rozsah činností: Skládky - S
Zájmová lokalita se nachází v katastrálním území obce Dubno a obce Bytíz, která spadá pod obec Příbram. Pro výstavbu skládky byla vybrána plocha bývalého uranového dolu šachty č. 10, který byl zatížen těžbou uranu. Skládka TKO Bytíz se nachází jižně od odvalu jámy č. 10, severně od účelové komunikace DIAMA, poblíž kalového pole a areálu firmy AMT s.r.o. 2. etapa skládky bude umístěna severovýchodně až jihovýchodně od 1. etapy a částečně i 1. etapu překryje. Záměr se nedotýká intravilánu obcí.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML