Referenční zakázky

Obtok ČOV Kbely, Praha 19

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS
Tato dokumentace řešila stavbu nové dešťové kanalizace jako odpojení od jednotné stokové sítě ve Kbelích. Nová stoka DN800 zajistí převedení horního toku Vinořského potoka spolu s povrchovými dešťovými vodami z letiště Kbely, které ztěžují provoz PČOV Kbely. Navrhovaná dešťová stoka byla napojena šachtou na stávající stoku DN1600.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML