Referenční zakázky

Obnova vodovodních řadů, ul. Chrastavská a okolí, Praha 9

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila obnovu vodovodních řadů v ulicích Chrastavská, Hejnická, Dvoudílná a K Šafránce. Jednalo se o výměnu stávajících litinových vodovodních řadů DN 80 – DN150 z let 1934, 1940 a 1974. Vodovody budou nahrazeny novými litinovými řady DN100 – DN150. Rekonstrukce byla včetně přípojek. Pro rodinné domy jsou navrženy přípojky z polyethylenového potrubí dimenze minimálně DN 32, pro rodinné domy s více bytovými jednotkami přípojky z polyethylenového potrubí dimenze DN 50, pro bytové domy přípojky z tvárné litiny dimenze DN 80. Byly také vyměněny všechny stávající hydranty za podzemní DN80.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML