Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace, ul. Mistřínská, Praha 17

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci kanalizace v ulici Mistřínská a Hrozenkovská. V ul. Mistřínská se jednalo o stávající stoku DN 300, v dokumentaci rozdělena na stoku 1 a stoku 2, v délce cca 125,2 m, která bude vyvložkována rukávcem z epoxidové pryskyřice do stávající stoky DN 300, sanaci 6 ks napojených přípojek a opravu všech šachet. Předpokládá se vyvložkování přípojek sanačními vložkami. V ulici Hrozenkovská se jednalo o opravu dvou šachet na oddílné splaškové kanalizaci. Šachty budou vyspraveny a utěsněny proti průnikům podzemní vody.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML