Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Rovnosti, Praha 3

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci kanalizace v ulici Na Rovnosti z kameninového potrubí DN 300, v celkové délce 64m. Součástí rekonstrukce je i přepojení veřejných částí přípojek (5ks) z kameninového potrubí DN 200, v celkové délce 29m. Tuto stavbu je nutné realizovat z důvodu špatného technického stavu stávající betonové stoky DN200. Stávající stoka bude zrušena zafoukáním popílko-cementovou směsí. Stavba bude využívána k odvádění splaškových vod z přilehlých nemovitostí.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML