Referenční zakázky

Obnova vodovodních řadů, ul. Metujská a okolí, Praha 14

Forma: DSP
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2013
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci vodovodních řadů v délce cca 2446 m. V ul. Metujská se jedná o dva řady DN200 v délce cca 229m a DN100 v délce cca 327m (které budou nahrazeny jedním řadem DN 200), v ulici Hejtmanská je to řad DN100 v délce cca 372m, v ulici Vranovská je to řad DN100 v délce cca 188m, v ulici Sklenská je to řad DN100 v délce cca 349m, v ulici Zdobnická je to řad DN100 v délce cca 92m, v ulici Želivská je to řad DN100 v délce cca 327m, v ulici Černičná je to řad DN100 v délce cca 343m, v ulici Tálínská je to řad DN100 v délce cca 91m, v ulici Vajgarská je to řad DN100 v délce cca 128m. Jedná se také o přepojení přípojek na nové řady, výměnu stávajících hydrantů a přidání několika nových hydrantů. Součástí dokumentace bylo i DIO (soubor dopravně-inženýrských opatření) a rozpočet.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML