Referenční zakázky

Realizace nápravných opatření na lokalitě bývalé Prefa Trmice (demolice nadz. a podzem. objektů a skládek beton. prefabrikátů)

Forma: DBP
Zadavatel: Dekonta, a.s
Realizace: 2013
Rozsah činností: Demoličně-sanační projekty - DE, SA, DS
Předmětem tohoto projektu bylo vyznačení rozsahu bouracích prací v areálu bývalé Prefy Trmice (cca 7ha) a detailní rozkreslení demolovaných objektů a vyznačením skládek betonových panelů, včetně specifikace výkazu výměr. Také bylo nutné vyznačit potřebné terénní úpravy a vyspecifikovat sanační práce pro odstranění kontaminovaných zemin v objektu areálu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML