Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace v ul. Pod Vavřincem, Praha 5

Forma: DSP
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2012 - 2013
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řeší rekonstrukci kanalizačních stok v délce cca 128m. Jedná se o ul. Pod Vavřincem o jednotné kanalizační stoky z kameniny DN250 a DN400. Trasa je převážně ve stávajících řadech a je vždy vedena v komunikaci. Bylo třeba trasy stok upravit, neboť byla složitá trasa a malá kapacita kanalizace DN250 při deštích a splašky vytékaly na komunikaci. Proto byla výrazně upravena trasa kanalizace a zvětšen profil.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML