Referenční zakázky

Splašková kanalizace Blížkovice - IV.etapa

Forma: DVZ
Zadavatel: Obec Blížkovice
Realizace: 2012
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS
Tato dokumentace navrhuje IV. etapu splaškové kanalizace v městysu Blížkovice a řeší odkanalizování severní části obce připadající do povodí toku Jevišovka. Všechny navržené trubní řady (gravitační i výtlaky) byly vedeny ve veřejných komunikacích. Čerpací stanice byly také umístěny ve veřejných prostorách tak, aby byl provozovateli umožněn příjezd a údržba čerpací techniky. Přípojky byly projektovány po veřejných prostorách až k hranici jednotlivých parcel, odkud budou jednotliví obyvatelé realizovat vlastní přípojky k objektům. IV. etapa byla napojena na stávající čistírnu odpadních vod, která bude rekonstruována a bude rozšířena její kapacita.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML