Referenční zakázky

Likvidace odpadních vod z obce Bžany a jejích místních částí

Forma: DSP
Zadavatel: Obecní úřad Bžany
Realizace: 2011 - 2012
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato projektová dokumentace řešila vybudování nové splaškové kanalizace z PVC v místních částech obce Bžany, které nebyly napojeny na stávající kanalizaci. Je to cca 1943m kanalizace z profilu DN300 a cca 4085m kanalizace z profilu DN250. Splašková kanalizace se napojuje na stávající kanalizaci dvěma větvemi. Byly zde také navrženy dvě přečerpávací stanice a rekonstrukce stávající ČOV.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML