Referenční zakázky

Skládka Lukavec - PLOCHA S6

Forma: Plán rekultivace
Zadavatel: LADEO Lukavec s.r.o.
Realizace: 2011
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Tato dokumentace řešila zabránění případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a s tím souvisejícím vymýváním kontaminantů z prostoru stávající skládky odpadů Lukavec – S6. Podmínkou pro splnění účelu stavby byla realizace takových technických opatření, které zajistí eliminaci vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím se minimalizuje množství skládkových vod, které jsou v současné době vázány ve skládkovém tělese. Uzavření skládky bude zároveň řešit odvedení případně vznikajících skládkových plynů (vzhledem ke spektru uložených a ukládaných odpadů se vznik plynů neočekává, ale tuto skutečnost bude nutné před realizací rekultivace ověřit plynometrickým průzkumem). Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a respektuje výsledky dosud provedených průzkumných prací a monitoringu podzemních a povrchových vod.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML