Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Popelce, Praha 5

Forma: DVZ
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2011
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace detailně řešila rekonstrukci splaškové kanalizace DN250 v ul. Na Popelce. Včetně výměny stávajících šachet a přepojení vypouštění z vodovodního řadu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML