Referenční zakázky

Obnova vodovodních řadů v ul. Na Popelce a okolí, Praha 5

Forma: DVZ
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2011
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Dokumentace detailně řešila rekonstrukci vodovodních řadů v délce cca 517m. V ul. Na Popelce se jednáalo o vybudování cca 212m nového vodovodního řadu z litiny DN200 v místě stávajícího řadu (kromě první části u ul. Vrchlického, kde se trasa kvůli souběhu s plynem upravila o cca 0,5m až k lomovému bodu u hydrantu), včetně přepojení přípojek. Dojde také k demolici souběžného řadu DN80, z kterého se přepojí přípojky na nový řad DN200. A dále v ulici U Blaženky je to vybudování cca 302m nového vodovodního řadu z litiny DN100 v místě stávajícího řadu, včetně přepojení přípojek.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML