Referenční zakázky

Obnova vodovodních řadů ul. Mikšovského a okolí, Praha 5

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2010 - 2011
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Dokumentace řešila rekonstrukci vodovodních řadů v délce cca 715 m. V ul. Mikšovského se jedná o vodovodní řad z litiny DN100 v délce cca 354m a dále v ulici Urbanova je to vybudování vodovodního řadu z litiny DN100 v délce cca 361m. Jedná se také o přepojení přípojek na nové řady, v několika místech v ul. Mikšovského bylo třeba trasy přípojek upravit, neboť jsou přes ně postaveny šachty teplovodu a nebylo možné je vyměnit ve stávající trase.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML