Referenční zakázky


1 2 >
Název akceFormaZadavatelDruhRok
S.E.Z – Sanace areálu společnosti PALIVO TRANS s.r.o. Oslavany - DEMOLIČNÍ PROJEKTDBPAlfasystem s.r.o.DE, SA, DS2020
Likvidace objektů důlního závodu Rožná I - 1.etapaDBPDiamo, s.p. - o.z. GEAMODE, SA, DS2017 - 2018
Demolice ČSDV - odkaliště K IDBPDiamo s.p., o.z. GEAMODE, SA, DS2016
Dokončení sanace areálu slévárny a strojírny firmy J. Porkert v k. ú. Skuhrov nad BělouDSPHiragana s.r.o.DE, SA, DS2015
Dodatečné demolice objektů v návaznosti na sanaci areálu strojírny firmy J.Porkert – objekty na pozemcích č.53/2, 422/5 v k.ú. Skuhrov nad BělouDPSHIRAGANA s.r.o.DE, SA, DS2014
Dodatečné demolice objektů v návaznosti na sanaci areálu slévárny firmy J.Porkert – objekty na pozemcích č.135, 132/1, 2107, 1464, 2106, 298, 2095/1, 231 v k.ú. Skuhrov nad BělouDPSHIRAGANA s.r.o.DE, SA, DS2014
Realizace nápravných opatření na lokalitě bývalé Prefa Trmice (demolice nadz. a podzem. objektů a skládek beton. prefabrikátů)DBPDekonta, a.sDE, SA, DS2013
Konečné řešení sanace odkaliště KIV/EDiamo s.p.,o.z. SULDE, SA, DS2011
Projekt stav.-tech. prací na vybudování sanačního objektu HVO SO101 (Momentive Specialty Chemicals, a.s.- Sokolov ) ProjektMF ČR (Dekonta, a.s.)DE, SA, DS2011
Retenční nádrže v areálu firmy Zbirovia a.s. Studie proveditelnostiZbirovia a.s.DE, SA, DS2011
Opatření vedoucí k nápravě starých ekol. zátěží ve spol. ALFATEX MÓDA s.r.o.DBPMF-ČR (Alfa systém, s.r.o.)DE, SA, DS2010
Odstranění krajně naléh. stavu v areálu Walter a.s.-Stará Boleslav (demolice nadzemních objektů)DBPMF ČR, odbor 45DE, SA, DS2008
Odstranění krajně naléh. stavu v areálu Walter a.s.-Stará Boleslav (demolice podzemních objektů a odtěžba kontaminovaných zemin)DBPMF ČR, odbor 45DE, SA, DS2008
Likvidace zásobní nádrže LPH v areálu Letiště RuzyněDBPAlfa systém, s.r.o.DE, SA, DS2008
Demoliční projekty - chemička OHIS - MakedonieDBPDekonta, a. s.DE, SA, DS2008
Konečné řešení odkaliště Stráž p. R. 1.stavba-SO04 ČSRDSDiamo s.p., o.z. TÚUDE, SA, DS2007
Sanace JČPprojektDekonta a.s.DE, SA, DS2007
Sanace a rekultivace skládky BerankaprojektMěstská část Praha 20RDE, SA, DS2007
Demolice Spolana obj. A1360,A136A,B,C, A1380,A1540,A138A,A138BprojektCZ Bijo a.s.DE, SA, DS2007
Likvidace SO K 6 - retenční nádržDSPDiamo s.p., o.z. TÚUDE, SA, DS2007
Kovohutě Příbram Nástupnická a.s.- lokalita "Zděná stoka"RPMERCATOR s.r.o.DE, SA, DS2007
Kovohutě Příbram Nástupnická a.s.- lokalita "Nový komín"RDSEnergie-stav. a báňská a.s.DE, SA, DS2007
Sanační opatření na lokal. spol. Kolbenova city Development a.s.PPAquatest a.s.DE, SA, DS2007
Demolice v HEXION SPECIALTY CHEMICALS a.s.-SO440DSPDekonta a.s.DE, SA, DS2006
Kovohutě Příbram Nástupnická a.s.- skládka sodné struskyDSPMF ČR-odbor 45,odd.ekol.škodDE, SA, DS2006
1 2 >

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML