Referenční zakázky

Úpravy pro zlepšení a udržitelnost kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník

Forma: DPS
Zadavatel: Město Klatovy
Realizace: 2020
Rozsah činností: Vodohospodářské stavby - VS
Projekt řeší čištění povrchové vody variantní metodou biologického čištění, která zajišťuje aktivní, neinvazivní, přirozenou a dle aktuální potřeby modifikovatelnou korekci znečištění povrchové vody, přitékající prostřednictvím vodoteče Vlčí potok do vodní nádrže Novorolský rybník. Systém stavebních objektů a speciálních zařízení, určených k efektivnímu a dlouhodobě udržitelnému čištění povrchové vody, je situován do prostoru v ústí potoka, který napájí vodní nádrž, do přítokové delty vodní nádrže a do prostoru centrální části vodní nádrže, kde hloubka vody dosahuje min. 2m. Rozdělení stavební objektů: SO 01 - TŮŇ SO 02 - MOKŘAD SO 03 - BIOFILTR SO 04 - PLOVOUCÍ OSTROV SO 05 - AERACE A ULTRAZVUK SO 06 - PROVIZORNÍ OBTOK SO 07 - ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN SO 08 - MONITORING A SERVISNÍ ČINNOST

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML