Referenční zakázky

Rekultivace skládky TKO Nový Jáchymov

Forma: RDS
Zadavatel: Obec Nový Jáchymov
Realizace: 2020
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Tato dokumentace řešila rekultivaci skládky odpadů, která již není provozována a v průběhu minulých let zde bylo ukládáno značné množství různého materiálu (komunální odpad, stavební a také asi odpad z místních hutí, které se zde nacházeli). V rámci rekultivace skládky je navržen také horizontální těsnící prvek, který bude zabraňovat jakoukoliv migraci vody směrem do skládky, a tím bude zamezeno znečištění podzemní vody a jeho následného šíření. Projekt je dělen na následující stavební objekty: SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Technická rekultivace, SO 03 Biologická rekultivace, SO 04 Monitorovací systém.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML