Referenční zakázky

Skládka Vrbička – rozšíření kapacity, 5.etapa

Forma: DÚR+DSP
Zadavatel: Skládka Vrbička s.r.o.
Realizace: 2020
Rozsah činností: Skládky - S
Tato dokumentace řeší rozšíření skládky o 5.etapu. Projektované navýšení kapacity skládky je o 114 000m3 uložení odpadu. Projektová dokumentace byla zpracována jako projektová dokumentace pro vydání společného povolení. Stavba bude členěna na jednotlivé objekty: SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Zemní hráz, SO 03 Těsnění podloží, SO 04 Drenáže, SO 05 Provozní komunikace, SO 06 Výtlak.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML