Referenční zakázky

Skládka odpadu Volfartice –III.etapa

Forma: DSP
Zadavatel: EKO Volfartice a.s.
Realizace: 2020
Rozsah činností: Skládky - S
Tato dokumentace řešila celkové dokončení skládky Volfartice až po její rekultivaci, přičemž samotná stavba bude probíhat po jednotlivých ucelených částech v závislosti na množství ukládaných odpadů. Předmětná stavba „Skládka odpadu Volfarice – III.etapa" představuje dlouhodobé řešení nakládání s odpady ve svozovém regionu skládky. Záměr je plně v souladu s POH Libereckého kraje (s jeho závaznou částí) a jedná se také o důležité zařízení na likvidaci odpadů v zájmové oblasti. Těleso skládky je navrhováno tak, aby bylo možno co nejvíce využít zájmový prostor, ale s ohledem na ráz okolní krajiny a následné dobré začlenění rekultivované skládky do krajiny.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML