Referenční zakázky

Pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň – Protierozní mez PEO4

Forma: DSP+DPPS
Zadavatel: KPÚ pro Střed. kraj a hl. m. Praha - Pobočka Beroun
Realizace: 2019
Rozsah činností: Vodohospodářské stavby - VS
Předmětem projektové dokumentace byla realizace protierozní meze PEO 4 v k.ú. Tmaň včetně osázení doprovodnou zelení – interakční prvek IP6 na základě závazného podkladu od zadavatele projektu – „Komplexní pozemkové úpravy Tmaň a Lounín – VII. Technické řešení: • Přípravné práce • Sejímka ornice • Protierozní mez PEO4 - násyp • Protierozní mez PEO4 - hutnění • Interakční prvek IP6 - Osetí travní směsí • Interakční prvek IP6 - Výsadba dřevin

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML