Referenční zakázky

Udržovací práce na požární nádrži, p.č. 452 v k.ú. Semeč

Forma: DÚP
Zadavatel: Obec Děčany
Realizace: 2019
Rozsah činností: Vodohospodářské stavby - VS
Dokumentace řeší stavební úpravu požární nádrže. Projekt zahrnuje úpravu dna a svahů nádrže, přístupového schodiště do nádrže, obvodového zábradlí, nátokového a výtokového objektu. Projekt dále řeší pročištění koryta potoka u nádrže a pokládku a vyčištění potrubí dešťové kanalizace natékající do nádrže.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML