Referenční zakázky

Rekultivace skládky DOLNÍ KUBÍN

Forma: rekultivace
Zadavatel: OFZ, a.s.
Realizace: 2019
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Tento projekt řeší definitivní sanace a rekultivace staré ekologické zátěže. Cílem rekultivace skládky je minimalizace vlivu skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit prašnosti a zejména dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před vymýváním srážkovými vodami a z toho vyplývající snížení produkce skládkových vod. Podmínkou pro splnění účelu stavby je realizace takových technických opatření, které zajistí eliminaci vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím se minimalizuje množství skládkových vod, které jsou v současné době vázány ve skládkovém tělese a jsou odváděny do jímky skládkových vod. Následně bude těleso skládky postupně rekultivováno a začleněno do krajiny. Stavební objekty: SO 01 Příprava území SO 02 Izolace a překrytí povrchu SO 03 Odvedení vod SO 04 Zatravnění pokryvné vrstvy, konečná úprava okolí skládky Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou. Po skončení stavby a provedení celkové rekultivace skládky lze předpokládat dobré začlenění zájmové plochy do okolního území.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML