Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace, ul.. Nad Paťankou, Praha 6

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2019
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Předmětem dokumentace je rekonstrukce kanalizace v ulici Nad Paťankou a Paťanka, v k.ú. Dejvice v rozsahu mezi křižovatkami ulic Na Babě x Paťanka a Jarní x Nad Paťankou. V současné době se zde nachází dvě stávající stoky jednotné kanalizace z kameniny DN 250 – DN 400, které je vzhledem k jejich technickému stavu nutné rekonstruovat.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML