Referenční zakázky

Rekultivace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska

Forma: DSP
Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko
Realizace: 2018
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Projektová dokumentace řeší odstranění staré skládky a revitalizaci území po odstranění skládky. Cílem revitalizace je uvedení zájmové plochy do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit dotaci tělesa skládky povrchovou a srážkovou vodou, čímž dojde k eliminaci nebezpečí dotace kolektorů podzemích vod případnými kontaminanty ze skládky. Projekt je rozdělen na etapy: SO 01 Přípravné práce, SO 02 Odtěžba, přeprava a uložení odpadů z tělesa skládky, SO 03 Konečné terénní úpravy, SO 04 Příjezdová komunikace, SO 05 Přeložka nadzemního vedení VN.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML