Referenční zakázky

Zokruhování vovdovodních řadů, ul. EDISONOVA, MORSEOVA, Praha 15

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2018
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Projekt řeší výstavbu vodovodních řadů v ulici Milánská, Edisonova a Morseova, v k.ú. Petrovice pro zokruhování veřejného vodovodu v zájmové oblasti a jeho přepojení na vyšší tlakové pásmo. Zájmová oblast se nachází v Praze 15, jedná se o území mezi křižovatkami ulic Milánská x Edisonova a Milánská x Morseova, a dále v křižovatce ulic Morseova x Galileova.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML