Referenční zakázky

Skládka TKO Světlá nad Sázavou - 3.etapa

Forma: IZ
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Realizace: 2018
Rozsah činností: Skládky - S
Projektová dokumentace pro investiční záměr 3.etapy, řeší bezprostřední návaznost 3. etapy skládky na východní hranici provozované skládky 2.etapy s tím, že dojde k rozšíření těsněné plochy, prodloužení obvodových hrází včetně provozní komunikace vedené po koruně hrází, rozšíření drenážního systému, založení dalších plynových studní, rozšíření spodní drenáže pod těsněním dna skládky. Technické řešení 3.etapy: SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Dnový těsnící prvek, SO 03 Drenáž, SO 04 Provozní komunikace, SO 05 Spodní drenáž.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML