Referenční zakázky

Dekontaminační plocha KYJE - JAHODNICE

Forma: DÚR
Zadavatel: Eco Crystal s.r.o.
Realizace: 2018
Rozsah činností: Dekontaminační plochy - DP
Předmětem dokumentace pro územní rozhodnutí je umístění nového zařízení určeného k manipulaci s nebezpečnými odpady znečištěnými ropnými uhlovodíky, a pro jejich dekontaminaci metodou biodegradace na dekontaminační ploše. Zařízení bude umístěno na území hl. m. Prahy, ve správním území obce Praha 14, katastrální území Kyje. Prostor plánované stavby se nachází mimo obydlenou zastavěnou oblast v lokalitě využívané ke stavební a výrobní činnosti. Hlavním účelem zařízení je snižování množství produkovaného odpadu kategorie nebezpečný a naplnění § 9a zákona (hierarchie způsobů nakládání s odpady), který upřednostňuje přípravu k opětovnému použití a recyklaci odpadů před odstraněním odpadů.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML