Referenční zakázky

Propojení hydrobariéry S a J křížení, lokalita Most

Forma: DPS
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Realizace: 2018
Zájmové území se nachází SZ od jezera Most. Jezero se nachází pod vrchem Hněvín a vzniklo na místě bývalého královského města Most, jež muselo ustoupit těžbě. Jezero Most leží v území bývalé těžební lokality Ležáky. V rámci této dokumentace pro provádění stavby je řešeno propojení severního a jižního křížení s projektovanou silnicí Most-Mariánské Radčice. Propojení je rozděleno do dvou úseků. V prvním úseku bude realizována nová podzemní těsnící stěna (dále PTS) a v druhém úseku bude realizováno zvýšení přelivové hrany stávající PTS. Na návodní straně PTS je dále navržen sběrný drén, který bude napojen v šachtě Š12 na stávající sběrný drén realizovaný v rámci realizace jižního křížení.Jedná se tedy o bezpečnostní projekt pro regulaci podzemních, resp. důlních vod, vedených jako stará ekologická zátěž.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML