Referenční zakázky

Rekonstrukce zaolejované kanalizace Čepro, a.s. středisko Střelice

Forma: DVZ
Zadavatel: Čepro, a.s.
Realizace: 2017
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS
Zájmová oblast se nachází v obci Střelice u Brna v areálu společnosti Čepro. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající zaolejované dešťové kanalizace v areálu společnosti. bylo třeba zajistit odvedení zaolejovaných vod do stávající areálové čistírny. Snahou bylo zachovat stávající trasy kanalizace tam, kde to podmínky umožňují.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML