Referenční zakázky

Likvidace objektů důlního závodu Rožná I - 1.etapa

Forma: DBP
Zadavatel: Diamo, s.p. - o.z. GEAM
Realizace: 2017 - 2018
Rozsah činností: Odkaliště - O, Demoličně-sanační projekty - DE, SA, DS
Projekt řeší likvidaci objektů na pozemcích, které se nachází cca 1,5 km severozápadně od obce Rožná v kraji Vysočina. Jedná se o pozemky důlního závodu Rožná I pro těžbu uranu. Demolice objektů bude prováděna postupně (v etapách). Ve fázi než bude přistoupeno k demolici objektů v části bývalého kontrolovaného pásma (vymezeno v období těžby a drcení uranové rudy) bude SUJB požádán o povolení vyřazování pracoviště III. kategorie z provozu. Fyzická likvidace technologických zařízení a provozních objektů v rámci přípravy na proces vyřazování z provozu: jedná se o odstranění nepotřebných a nefunkčních bývalých provozních stavebních objektů a technologických celků v areálu závodu Rožná I. Materiál kontaminovaný radionuklidy vzniklý při fyzické likvidaci objektů nebude dekontaminován ani jinak upravován pro další využití a bude nákladními automobily přepraven k uložení do odkaliště KI. Po dokončení prací bude okolní terén upraven.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML