Referenční zakázky

Rekultivace bývalé skládky "U DUBU", Černošice

Forma: DÚR+DSP
Zadavatel: Město Černošice
Realizace: 2017
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Cílem projektu rekultivace bylo uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před vymýváním srážkovými vodami. Podmínkou pro splnění účelu stavby byla realizace takových technických opatření, které zajistí eliminaci vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím se minimalizuje množství skládkových vod, které jsou v současné době vázány ve skládkovém tělese. Následně bude těleso skládky rekultivováno na místě a začleněno do krajiny. Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a respektuje výsledky dosud provedených průzkumných prací a monitoringu podzemních a povrchových vod. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML