Referenční zakázky

Odvodňovací vrt - Okrouhlá Radouń

Forma: DSP
Zadavatel: Diamo s.p., o.z. SUL
Realizace: 2016
Rozsah činností: Odkaliště - O
Cílem stavby je výrazné zlepšení současných poměrů v zájmové lokalitě s ohledem na kontaminaci povrchových a podzemních vod a negativního vlivu staré skládky na obyvatelstvo. Technické řešení vychází ze závěrů „Aktualizace analýzy rizika - Zhodnocení úrovně znečištění v okolí skládek loužence vanadu a Al-stěrů v oblasti Bažantnice“ (Ochrana podzemních vod s.r.o., 05/2012) a „Zhodnocení úrovně znečištění v okolí skládek loužence vanadu a Al-stěrů v oblasti Bažantnice – Doprůzkum znečištění a zhodnocení rizikovosti“ (Ochrana podzemních vod s.r.o., 03/2015). Po ukončení terénních úprav a biologické rekultivaci bude stavba sloužit jako krajinotvorný prvek navazující na prostor Bažantnice a bude na celkové ploše cca 12,2ha plnit funkci lesního porostu. Projekt zahrnuje následující stavební objekty: SO 01 SANACE ODKALIŠTĚ SO 02 REVITALIZACE ÚZEMÍ – TERÉNNÍ ÚPRAVY SO 03 REVITALIZACE ÚZEMÍ – TECHNICKÁ REKULTIVACE SO 04 REVITALIZACE ÚZEMÍ – BIOLOGICKÁ REKULTIVACE SO 05 MONITOROVACÍ SYSTÉM

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML