Referenční zakázky

Oprava kanalizačních šoupat kolektoru východ

Forma: RDS
Zadavatel: Kolektory Praha, a.s.
Realizace: 2016
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS
Cílem dokumentace je vyřešit obnovu funkčnosti stávajících jímek, které v kolektorech akumulují vodu z vypouštění vodovodů a teplovodů při technologických odstávkách apod. a vodu kondenzovanou na povrchu porubí vedoucích v kolektorech, čili zajišťují odvodnění kolektoru. Kolektor je stavba zajišťující technickou infrastrukturu pro bytovou a další doplňkovou zástavbu Navrhovanou opravou nedojde ke změně užívání stavby. Veškerá stávající vedení technické infrastruktury zůstanou zachována včetně způsobu odvodnění staveb.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML