Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul.K vodojemu, Praha 5

Forma: DSÚ
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2016
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Dokumentace stavební úpravy navazuje na dřívější projekt obnovy přivaděče DN600 (realizace 2008), jehož rozsah byl ukončen v ulici k Vodojemu v blízkosti křižovatky ulic K Vodojemu a Radlická. Plánovaná obnova tedy povede od tohoto bodu severním směrem ulicí K Vodojemu až k vodojemu Laurová, do kterého je přivaděč zaústěn. Vodovod vede převážně v komunikaci. Obnova bude v přímých úsecích probíhat bezvýkopově, tj. sanací stávajícího potrubí polyuretanovým nástřikem, a v úseku, kde vodovod mění směr pomocí kolen a oblouků, tedy v zatáčce ulice K Vodojemu, bude obnova probíhat pokládkou nového vodovodního potrubí v otevřeném výkopu. Předmětem akce je tedy stavební úprava vodovodu, u které bude zachována trasa i dimenze stávajícího vodovodu. Vozovka je v zájmovém území převážně z žulové dlažby. Chodníky jsou asfaltové nebo z dlažby. Stavba se nachází v komunikacích, bude tak docházet k ovlivnění dopravy. Dopravní opatření jsou řešena v samostatné části této dokumentace v rámci samostatného návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML