Referenční zakázky

Variantní řešení severního křížení za použití záporového pažení v případě projevů nestability

Forma: DPS
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Realizace: 2016
Rozsah činností: Vodohospodářské stavby - VS
V rámci této dokumentace pro provádění stavby projektu je řešena realizace nové PTS v místě severního křížení hydrobariéry s plánovanou komunikací III.tř. Jedná se tedy o bezpečnostní projekt pro regulaci podzemních, resp. důlních vod, vedených jako stará ekologická zátěž právního předchůdce Unipetrol RPA, která musí být zrealizována s předstihem realizace komunikace. Zájmové území se nachází SZ od jezera Most. Jezero se nachází pod vrchem Hněvín a vzniklo na místě bývalého královského města Most, jež muselo ustoupit těžbě. Samotný lom je zatopen vytvořením neprůtočného jezera. Podzemní, resp. důlní vody jsou stávajícím pasivním řešením pouze převedeny do jižnější části území, kde bude v budoucnu připravována další etapa realizace hydrobariéry pro snížení stupně znečištění na stanovené hodnoty. Tímto řešením je pouze v předstihu uvolněn koridor výstavby významné dopravní infrastruktury – silnice III/2565 Most – M. Radčice.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML